Mặt trận tổ quốc tích cực tham gia xây dựng chính quyền

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… Qua đó, tham gia tích cực vào công tác xây dựng chính quyền vững mạnh.

MTTQ thị trấn Na Hang (Na Hang) nắm tình hình công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Năm 2018, cùng với các hoạt động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên bám nắm cơ sở, địa bàn dân cư. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp tập trung giám sát và nắm tình hình hoạt động của chính quyền các cấp.

Trong đó chú trọng vào các việc: Tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân; tham gia xây dựng và giám sát quy trình bình xét và xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2018; thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; ký thỏa ước lao động tập thể giữa chủ sử dụng lao động với người lao động tại các doanh nghiệp; việc thu và sử dụng các nguồn quỹ, các khoản đóng góp, việc dạy thêm, học thêm của các trường học; triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND; hoạt động của HĐND, UBND, đại biểu HĐND.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì giám sát 4 nội dung và phối hơp giám sát 6 nội dung. Nổi bật là giám sát việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; việc thực hiện pháp luật về công khai kết luận thanh tra; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Quyết Tiến; việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2018; việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh…

Qua giám sát, nhiều hạn chế, bất cập đã được chỉ ra, giúp đơn vị được giám sát có các biện pháp khắc phục. Cụ thể như thông qua giám sát việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, do đó chưa tạo được tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục, thời hiệu, áp dụng căn cứ xử phạt, nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính chưa đảm bảo. Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính chưa có tài liệu xác minh tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để làm căn cứ xác định mức xử phạt, không đảm bảo tính khách quan, nghiêm minh trong áp dụng pháp luật. 

Hay như việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, quy chế dân chủ ở cơ sở, công đoàn cũng bộc lộ những tồn tại như: Còn có đơn vị thực hiện chưa tốt việc báo tăng, giảm lao động và điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, làm thủ tục quyết toán và thanh toán chế độ trợ cấp BHXH chưa kịp thời. Cá biệt còn có đơn vị đăng ký mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Một số đơn vị chưa thực hiện nộp kinh phí công đoàn đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong năm 2018, MTTQ các cấp trong tỉnh và tổ chức thành viên đã thiết thực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh ngày càng bền vững.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục