Tiếp tục đổi mới - Nêu cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh

Năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và cử tri các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành 20/21 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc và từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng; sản xuất nông, lâm nghiệp tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, điện, hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Có nhiều tiến bộ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút được một số nhà đầu tư có năng lực, uy tín đầu tư vào tỉnh. Văn hoá - xã hội được quan tâm, phát triển hài hòa với tăng trưởng kinh tế; các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội được chú trọng thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. An ninh, quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đó là sự kết nối quan trọng để 3 năm qua, tỉnh ta liên tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; đảm bảo theo lộ trình thực hiện hầu hết các chỉ tiêu đề ra đến năm 2020, tiệm cận rất gần với đích trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh thăm dây chuyền chế biến gỗ của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang tại Cụm Công nghiệp Thắng Quân (Yên Sơn).

Góp phần quan trọng vào sự phát triển chung đó, năm 2018, hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới, đạt kết quả thiết thực. Nổi bật là công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh có nhiều cải tiến. Nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tập trung vào 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018; Chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định khác liên quan. Thường trực HĐND tỉnh coi trọng tổ chức họp liên tịch để thống nhất phân công Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu kỳ họp, bảo đảm thời gian và chất lượng.

Việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình kỳ họp được các ban HĐND tỉnh thực hiện chặt chẽ từng khâu, bước theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Nhiều vấn đề quan trọng được thảo luận, tranh luận làm rõ tại hội nghị thẩm tra; qua đó các báo cáo thẩm tra có chất lượng cao, toàn diện và có tính phản biện sâu sắc.

Thành phần mời dự kỳ họp được mở rộng đến Thường trực HĐND 141/141 xã, phường, thị trấn, đại diện cử tri một số thôn, tổ dân phố, giảng viên, sinh viên Trường Chính trị tỉnh; Trường Đại học Tân Trào. Điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, tiết kiệm thời gian, phát huy cao tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII

Qua 3 kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 27 dự thảo nghị quyết. Trong đó có những nghị quyết tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Định hướng thảo luận là một khâu quan trọng bảo đảm chất lượng phiên thảo luận, đã được Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị sâu sát trên cơ sở kết quả thẩm tra, giám sát, kiến nghị của cử tri và đề xuất của các ban HĐND tỉnh. Do vậy, thảo luận tại kỳ họp có chuyển biến rất mạnh về chất; số lượng ý kiến phát biểu tăng; nội dung sâu, trúng, đúng với nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những vấn đề thực tiễn đặt ra và những vấn đề cử tri quan tâm. Nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp tập trung vào những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực đang được cử tri quan tâm, nên được sự đồng thuận và tham gia tích cực của đại biểu HĐND tỉnh. 

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh vừa bảo đảm toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, vì vậy đã có tác động tích cực tới công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn các cấp. Trong năm 2018, HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 17 cuộc giám sát, 6 cuộc khảo sát, trong đó có 5 cuộc giám sát chuyên đề. Kiến nghị sau giám sát, khảo sát đã được các cơ quan liên quan tiếp thu và tập trung chỉ đạo thực hiện. Kết quả giám sát, khảo sát là một kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định nhiều chủ trương trên các lĩnh vực; nhất là về việc thực hiện chi trả tiền đất ở còn thiếu cho các hộ di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang; về thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại trên địa bàn; chỉ đạo bảo đảm tiến độ, chất lượng việc thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên; việc xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thanh, quyết toán Quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế…Bên cạnh giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, năm 2018, hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã được quan tâm hơn, nhất là trong giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến nghị của cử tri.

Hoạt động giải trình tiếp tục là điểm nhấn mang tính dấu ấn trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018. Qua 3 phiên nghe giải trình về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; việc đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh; từ kết luận xác đáng của Thường trực HĐND tỉnh về những hạn chế, nguyên nhân hạn chế, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong; nhiều nội dung, vụ việc đã được UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ, giải quyết có kết quả ngay; hoặc đưa ra phương án, lộ trình để giải quyết trong thời gian tới.

Năm 2019, là năm nước rút thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phái Bắc, mọi hoạt động của HĐND tỉnh tập trung vào việc phát hiện, đề xuất và quyết định các giải pháp để bảo đảm tốc độ tăng trưởng (GRDP); giá trị sản xuất công nghiệp; thu ngân sách; thu nhập bình quân đầu người; đồng thời quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo đảm môi trường và phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, tham nhũng, lãng phí...

Hội đồng nhân dân tỉnh xác định cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thực hiện toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, phát huy mạnh hơn trong thực tiễn vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; trước hết là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc chuẩn bị, điều hành các kỳ họp, bảo đảm đúng luật, khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại. Nâng cao chất lượng thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Phát huy tốt hơn vai trò của các Tổ đại biểu, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, thành viên các Ban của HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm trong thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND.

Tiếp tục đổi mới các hoạt động giám sát; tổ chức ít nhất 02 phiên giải trình, 01 phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề, 2 cuộc giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tích cực thực hiện giám sát bằng hình ảnh. Cùng với đó sẽ tăng cường hoạt động khảo sát, tập trung vào lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kiến nghị của cử tri; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành; việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường học; việc phát triển doanh nghiệp…

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các ban của HĐND và đại biểu, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục coi trọng chỉ đạo toàn diện hoạt động của các ban; bồi dưỡng kỹ năng và tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu; bám sát thực tiễn, thấu đáo hơn những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của cử tri; chủ động đối thoại, trao đổi với cử tri, qua đó nắm bắt, phát hiện những yêu cầu của thực tiễn, hiến kế cho sự phát triển của tỉnh và địa phương nơi mình cư trú, ứng cử...; làm tốt vai trò chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh đến các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và từng người dân, doanh nghiệp, để mỗi tổ chức, cá nhân thực hiện tốt trách nhiệm của mình trước yêu cầu về sự phát triển của tỉnh và cuộc sống của nhân dân.

Chào đón Xuân Kỷ Hợi - 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ nêu cao hơn nữa trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn được giao để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Văn Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Tin cùng chuyên mục