Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Từ năm 2018 đến nay, một trong những đổi mới của MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Yên Sơn đó là phát huy rõ rệt vai trò chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Công nhân Công ty lâm nghiệp Yên Sơn luôn được đảm bảo quyền lợi chính đáng về chế độ,  chính sách bảo hiểm trong lao động sản xuất.

Năm 2018 là năm đầu tiên, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn xây dựng chương trình giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn một chuyên đề giám sát và là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện giám sát. MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội đã lựa chọn những vấn đề được người dân quan tâm, trọng tâm của huyện, tỉnh để thực hiện giám sát.

Điển hình là Hội Nông dân huyện chủ trì giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước trong phát triển kinh tế trang trại và phát triển nông nghiệp hàng hóa, Đoàn thanh niên huyện chủ trì giám sát chương trình thanh niên, Liên đoàn lao động huyện giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động về BHXH, BHYT, BHTN, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, Hội LHPN huyện giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, Ủy ban MTTQ huyện giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của công dân.  

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Sơn cho biết, Hội Nông dân huyện đã giám sát trực tiếp tại các xã Kiến Thiết, Trung Sơn, Tân Long, Phú Lâm. Qua giám sát cho thấy, việc thực hiện vay vốn để nuôi trâu đực giống, trâu cái sinh sản ở một số xã chưa được thực hiện hiệu quả, đúng mục đích vốn vay. Tình trạng người dân bán trâu nhưng không trả vốn vay cho ngân hàng đã được khắc phục kịp thời sau giám sát. Hội Nông dân huyện đã có những kiến nghị với các xã được giám sát thực hiện giải pháp thu hồi tiền vay và hỗ trợ lãi suất vay.

Đồng chí Vũ Thế Như, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lâm cho biết, sau khi được giám sát, Hội Nông dân xã đã tham mưu với UBND xã thành lập tổ giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh. Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát tới tận các hộ gia đình được vay vốn để phát triển kinh tế hàng quý để kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền những vấn đề phát sinh. Đồng thời đề nghị các hộ vay vốn không sử dụng đúng mục đích vốn vay đã bán trâu trả vốn vay cho ngân hàng và không được nhận ưu đãi lãi suất tiền vay theo quy định. 

Theo đồng chí Đào Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Sơn, LĐLĐ huyện đã thực hiện giám sát các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại 20 doanh nghiệp. Qua giám sát, những bất cập trong thực hiện quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, chính sách BHXH ở một số doanh nghiệp đã được khắc phục. Các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp đã tham mưu với ban giám đốc các doanh nghiệp chăm lo hơn tới đời sống người lao động. Công ty lâm nghiệp huyện Yên Sơn sau khi được giám sát đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách đối với người lao động. Bắt đầu từ năm 2019, một số quy định mới về chính sách BHXH đối với người lao động của công ty đã được thực hiện kịp thời. Mức lương bình quân hàng tháng của công nhân được nâng từ 3,9 triệu đồng/ người/tháng lên 4,2 triệu đồng/ người/tháng. 

Đoàn Thanh niên huyện cũng đã thực hiện nghiêm túc chương trình giám sát chuyên đề đề ra từ đầu năm. Sau giám sát về việc triển khai thực hiện chương trình thanh niên, nhiều cơ sở đoàn đã có những chuyển biến tích cực. 

Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Yên Sơn thời gian qua đã giúp cơ sở, các cơ quan, đơn vị nhìn nhận rõ những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả hơn các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục