Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại một số xã của huyện Sơn Dương

Ngày 21/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đại Phú, Cấp Tiến, huyện Sơn Dương

Tại các đơn vị được giám sát, sau khi nghe lãnh đạo các xã báo cáo tóm tắt kết quả, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã và trả lời làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát yêu cầu. Đoàn đã đi khảo sát thực địa các tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng, các trường học, trạm y tế, Nhà văn hóa thôn, xóm và một số hộ gia đình...

Thực tế tại các đơn vị được giám sát cho thấy việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân đạt kết quả quan trọng. Xã Đại Phú đã đạt 19/19 tiêu chí năm 2017; xã Cấp Tiến đạt 14/19 tiêu chí. Bộ mặt của các xã có sự chuyển biến tích cực; sản xuất phát triển; kết cầu hạ tầng được đầu tư xây dựng; thu nhập và đời sống của nhân dân được nâng cao.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, vận động trong tổ chức thực hiện các tiêu chí về: Quy hoạch, công tác giảm nghèo, việc đổi mới và xây dựng các hình thức sản xuất, dịch vụ, vệ sinh môi trường…

Phát biểu kết luận giám sát tại các xã, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được; sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại các xã, đồng thời lưu ý một số giải pháp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây nông thôn mới như: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; rà soát, có giải pháp cụ thể giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; tính toán chính xác từng tiêu chí xây dựng lộ trình thực hiện một cách phù hợp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đặc biệt là các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, của người dân; chủ động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện; có các giải pháp thiết thực giúp các hộ thoát nghèo bền vững; chú trọng làm tốt công tác vệ sinh môi trường...

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục