Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý vào một số dự án Luật và tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 16-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Ma Thị Thúy Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV; đồng chí Vũ Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ


Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thuý phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Quốc hội khóa XV; Đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Viễn thông Tuyên Quang; Viettel Tuyên Quang; đại diện các Phòng, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) gồm 10 chương, 74 điều. Dự thảo Luật hoàn thiện để điều chỉnh các mô hình, dịch vụ mới như xác định hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây là một phần quan trọng của hạ tầng số; điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông qua vệ tinh theo nguyên tắc quản lý chặt, bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia, phù hợp với cam kết quốc tế;… Bên cạnh đó, một số quy định được sửa đổi, bổ sung mới để tránh chồng chéo, trùng lặp với hệ thống pháp luật.


Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia ý kiến vào dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) gồm 8 chương 54 điều, được triển khai nhằm bảo đảm mục tiêu khắc phục hạn chế, bất cập của luật hiện hành, phát triển giao dịch điện tử, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đồng chí Ma Thị Thúy Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh về sự cần thiết phải xây dựng, ban bành Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), quá trình soạn thảo, tiếp thu chỉnh sửa dự án, những điều mới và những điểm còn có ý kiến khác nhau của các dự án Luật, trên cơ sở đó, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy đề nghị đại biểu dự Hội nghị đóng góp ý kiến thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng, trách nhiệm vào dự thảo các dự án luật. Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn được lắng nghe những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án Luật, thông tư, Nghị định liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; đề xuất kiến nghị giải pháp... để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền.


Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tham gia ý kiến vào dự thảo Luật.

Tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về nội dung các điều, khoản, như: Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông; cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet; nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường; chia sẻ hạ tầng viễn thông...

Ngoài ra, đại biểu cũng cho rằng, hiện nay, theo Luật Viễn thông năm 2009 và Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), chủ thể pháp lý tham gia hoạt động viễn thông chỉ có doanh nghiệp viễn thông, đại lý viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông mà chưa điều chỉnh đến một số chủ thể pháp lý khác có tham gia hoạt động viễn thông. Đại biểu kiến nghị dự thảo Luật bổ sung thêm nội dung về: Hình thức kinh doanh hạ tầng viễn thông; sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông; quyền khiếu nại liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân; chính sách về hạ tầng viễn thông; về sử dụng đất cho công trình viễn thông, về quỹ dịch vụ viễn thông công ích, đồng thời đề xuất xem xét bổ sung không được phép tự thiết lập, lắp đặt hạ tầng viễn thông để kinh doanh dịch vụ viễn thông…

Cùng với đó đại biểu tham gia góp ý vào dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đại biểu cho ý kiến về một số vấn đề như gửi nhận thông điệp dữ liệu; chữ ký số chuyên dùng công vụ; tổ chức chứng thực điện tử quốc gia; hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; điều khoản thi hành; sửa dụng cụm từ “thông điệp dữ liệu”, bổ sung, sửa đổi thành “thông điệp dữ liệu điện tử” cho đúng với quy định… Bên cạnh đó cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu theo hướng mở đưa phạm vi điều chỉnh đối với các giao dịch điện tử liên quan đến Tiền ảo, tiền điện tử dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain); trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử; xử lý tranh chấp trong giao dịch điện tử; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đã cảm ơn, ghi nhận, đánh giá các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu, qua đó đã giúp Đoàn có thêm thông tin toàn diện, khách quan về quá trình triển khai thực hiện Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) theo quy định...

Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để trình lên Quốc hội, ý kiến cử tri gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết góp phần đảm bảo cho hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội đạt hiệu quả./.

Nguyễn Hạnh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục