Đồng chí Chẩu Văn Lâm dự hội nghị cung cấp thông tin về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Chiều ngày 08-5-2023, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự Hội nghị tại Công an tỉnh nghe báo cáo, cung cấp thông tin tuyên truyền về một số dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình các kỳ họp Quốc hội khóa XV.
Video không hợp lệ


Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở, ngành, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh.


Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo về hồ sơ, sự cần thiết, căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn và các nội dung chủ yếu của 05 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, trong đó dự kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội sẽ thông qua 02 dự án luật bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và cho ý kiến đối với dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Đối với 02 dự án luật: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ Quốc hội sẽ cho ý kiến, thông qua tại các kỳ họp tiếp theo.Đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến vào các dự án luật.

Phát biểu tham gia các dự án luật, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ngành của tỉnh đã nhất trí, đồng thuận thống nhất cao về sự cần thiết, căn cứ pháp lý và nội dung cơ bản của các dự án luật Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đồng thời tham gia ý kiến một số nội dung cụ thể vào các dự án luật.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vào các dự án Luật. Dự kiến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua đối với 16 dự án Luật, trong đó có 03 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao Công an tỉnh tổ chức Hội nghị để báo cáo, cung cấp thông tin, tuyên truyền về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đồng thời nhất trí với sự cần thiết ban hành các dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV; việc sửa đổi, xây dựng các dự án luật nói trên là phù hợp với tình hình thực tế và hệ thống pháp luật hiện nay, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của lực lượng công an. Các dự án luật được chuẩn bị kỹ lượng, cung cấp đầy đủ thông tin giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh nắm rõ sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của 05 dự án Luật Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV.

Đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành 05 dự án luật nêu trên là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn lực lượng CAND trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về ANTT, tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh trật tự, khắc phục những hạn chế, bất cập và đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển trong thời đại 4.0, chuyển đổi số hiện nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn quan tâm và ủng hộ các dự án luật do Bộ Công an soạn thảo được thông qua tại các kỳ họp Quốc hội theo đúng chương trình, đồng chí đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các sở, ngành có liên quan tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các luận cứ khoa học chính xác để tham gia vào các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến với Quốc hội và các cơ quan chức năng của Quốc hội và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại các kỳ họp Quốc hội./.

Đỗ Dũng
Ảnh: Lý Thịnh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục