Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy khảo sát giải quyết đơn thư tại huyện Sơn Dương

Sáng 11/5/2023, đồng chí Ma Thị Thuý, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV đã tiến hành khảo sát giải quyết một số vụ việc đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân huyện Sơn Dương.

Qua tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân, Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương được Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao giải quyết nhiều vụ việc đơn thư khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Nội dung các vụ việc công dân khiếu nại, kiến nghị tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, như giải quyết tranh chấp đất đai, đền bù đất, hoa màu giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thuý nghe trình bày nội dung kiến nghị của công dân thôn Minh Lệnh, xã Phúc ứng.

Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền huyện Sơn Dương đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn, không để phát sinh các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; các vụ việc do Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến đã cơ bản được Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương giải quyết và trả lời để công dân biết. Tuy nhiên, một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện có nguyên nhân chủ quan của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao; tiến độ giải quyết một số vụ việc còn chậm.


Đồng chí Ma Thị Thuý khảo sát thực tế nội dung công dân phản ánh tại xã Phúc Ứng.

Để đánh giá, kiểm tra thực tế kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, hộ gia đình, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với một số công dân, hộ gia đình có đơn thư kiến nghị, khiếu nại tại xã Phúc Ứng, xã Thượng Ấm và thị trấn Sơn Dương. Qua gặp gỡ, trao đổi, các hộ gia đình bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi các khiếu nại, kiến nghị của mình được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh cũng tuyên truyền, giải thích để các hộ gia đình nắm rõ các quy định, tôn trọng, chấp hành quy định của pháp luật, phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại.


Đồng chí Ma Thị Thuý khảo sát thực tế nội dung công dân phản ánh tại xã Thượng Ấm.

Kết quả khảo sát là cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục giám sát, đôn đốc Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương tăng cường giải quyết kịp thời, có hiệu quả các khiếu nại, kiến nghị, đảm bảo quyền, lợi ích của công dân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, ổn định cuộc sống của người dân./.

Đỗ Dũng

Tin cùng chuyên mục