Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hoạt động với Nhân dân xã Thái Bình, huyện Yên Sơn

Video không hợp lệ

Video khác