Họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX

Video không hợp lệ

Video khác