Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình

Video không hợp lệ

Video khác