Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX

Video không hợp lệ

Video khác