Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm: Dự án Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đã hoàn thành nhưng tình cảm, trách nhiệm với các hộ di dân tái định cư không dừng lại

Video không hợp lệ

Video khác