Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX

Video không hợp lệ

Video khác