Hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Video không hợp lệ

Video khác