Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm dự Lễ giao nhận quân tại huyện Chiêm Hóa

Video không hợp lệ

Video khác