Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, các vị tiền bối cách mạng và viếng các Anh hùng Liệt sỹ

Video không hợp lệ

Video khác