Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý một số dự án Luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Video không hợp lệ

Video khác