Cơ quan, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp; ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2023 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023

Video không hợp lệ

Video khác