Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Video không hợp lệ

Video khác