Hội thảo về phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 14/9, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với HTX nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành - Tuyên Quang tổ chức Hội thảo " Xây dựng mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi an ...

Nguồn vốn quan trọng cho sự phát triển của quê hương

Tín dụng chính sách là nguồn lực chủ yếu trong việc hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững. 15 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần làm thay đổi diện mạo mỗi vùng quê, đời sống của người nghèo được nâng lên, thoát nghèo ...