Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

TQĐT - Ngày 5-5, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri các xã Yên Lập và Trung Hòa (Chiêm Hóa) vận động bầu cử.

Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới

Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã sáng suốt lựa chọn bầu ra 59 đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo về số lượng, cơ cấu và thành phần theo quy định. Bắt đầu một nhiệm kỳ mới, tin tưởng những đại biểu dân cử của tỉnh sẽ ...

Kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII

Trong 3 ngày, từ ngày 11/7 đến 13/7/2016, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy thành phố Tuyên Quang; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên ...

Kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII tổ chức kỳ thứ 2. Kỳ họp đã xem xét 12 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh; nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ; nghe thông báo ...

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế

Tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, trên cơ sở những nội dung cụ thể trong trong báo cáo thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến phát biểu của các vị Đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến của lãnh đạo các ngành chuyên môn tại kỳ họp. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Minh Huấn, ...

Một số giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (40/129 xã), trong đó duy trì, giữ vững 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), phấn đấu có thêm ít nhất 30 xã đạt chuẩn NTM. Nâng tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 10 tiêu chí/xã năm 2015 lên 15 tiêu chí/xã năm 2020. ...