Đảm bảo quyền lợi cho người khám, chữa bệnh có Bảo hiểm y tế

Tiếp tục chương trình giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn tỉnh, ngày 28-8, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế.

Tham gia đoàn có đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh.


Đoàn giám sát làm việc tại Sở Y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,81%, vượt 1,51% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng là người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi đạt 100%. Hiện toàn tỉnh có 173 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên, việc duy trì và phát triển đối tượng BHYT là hộ nghèo khó khăn, tính bền vững không cao; việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo luật còn bất cập, dẫn đến cơ sở khám chữa bệnh thiếu kinh phí phục vụ người bệnh. Cùng với đó, việc tuyển dụng viên chức đối với ngành Y tế còn chậm. Một số đơn vị đã hợp đồng lao động thêm, trong đó có cả lao động trong diện thu hút theo nghị quyết của HĐND tỉnh nhưng chưa giải quyết được các chính sách ưu đãi, gây khó khăn cho việc giữ nhân lực có trình độ cho ngành.

Sở Y tế kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cần có sửa đổi trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, trong đó, tập trung vào những vướng mắc trong việc mở rộng thẻ BHYT, phạm vi được hưởng BHYT, tổ chức khám chữa bệnh BHYT, phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT và tổ chức quản lý nhà nước về BHYT.

Đoàn giám sát đã đề nghị Sở Y tế cần tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Sở cần chủ động phối hợp với BHXH tỉnh giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các cơ sở y tế, chất lượng khám chữa bệnh; quan tâm giáo dục y đức, xử lý nghiêm trường hợp có tinh thần thái độ ứng xử không tốt với người bệnh. Cùng với đó, tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo với UBND tỉnh để giải quyết chế độ cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục