Họp báo về Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Ngày 1-7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo, thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp báo.

Họp báo về Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Ngày 17-6, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 chủ trì buổi họp báo.