Kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 20/4/2021, Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Sơn; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã thuộc huyện; các vị đại biểu HĐND huyện Yên Sơn.


Đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện khóa XIX; xem xét, thông qua các báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về báo cáo kết quả công tác của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Qua các báo cáo trình tại kỳ họp cho thấy nhiệm kỳ 2016- 2021 hoạt động của HĐND huyện Yên Sơn đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện đã chủ động tổ chức thực hiện hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. Chất lượng các kỳ họp HĐND huyện, phiên họp của Thường trực HĐND huyện được nâng lên. Hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện ngày càng toàn diện, chất lượng, hiệu quả hơn.Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, HĐND huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tình hình thực tế của địa phương, tổ chức thành công 17 kỳ họp (12 kỳ họp thường lệ, 05 kỳ họp bất thường và chuyên đề),ban hành 168 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, được triển khai thực hiện kịp thời, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư được quan tâm đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri, của công dân. Những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong huyện; góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của huyện; đồng thời là tiền đề để HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; khẳng định được vị trí, vai trò của HĐND - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 còn một số hạn chế như: Việc giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, giải trình chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, có nội dung chưa được giải quyết dứt điểm; hoạt động chất vấn trong nhiệm kỳ còn ít, chưa phản ánh được những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thực thi pháp luật và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; hình thức, nội dung tiếp xúc cử tri chưa có nhiều đổi mới; hoạt động của Tổ đại biểu chưa thật sự hiệu quả…

Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua 03 dự thảo nghị quyết về: Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2016 - 2021; phê duyệt kế hoạch danh mục đầu tư xây dựng vốn ngân sách huyện trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt bổ sung kế hoạch danh mục đầu tư xây dựng vốn ngân sách huyện năm 2021.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của HĐND huyện Yên Sơn trong nhiệm kỳ qua. Đồng chỉ đề nghị HĐND huyện xác định rõ hơn trách nhiệm đối với một số mặt còn hạn chế của huyện như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, chất lượng tăng trưởng chưa cao, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm còn thấp; cải cách hành chính, thu hút đầu tư còn hạn chế; quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường ở một số nơi chưa chặt chẽ; cơ sở hạ tầng còn thiếu; giảm nghèo nhanh nhưng chưa bền vững; một số nơi còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh dân tộc, tôn giáo... Đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện cần chủ động chuẩn bị thật tốt các điều kiện và phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cho đến khi bầu ra HĐND huyện khóa mới; chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện khóa mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn đã tặng giấy khen cho 09 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục