Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa qua một nhiệm kỳ hoạt động

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo luật định, bám sát Chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Pháp chế đã kế thừa, phát huy những thành quả, bài học, kinh nghiệm quý báu của các khóa trước, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác và đã đạt những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động.


Các đại biểu tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Chiêm Hóa

Về hoạt động giám sát: Trong nhiệm kỳ, ngoài giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền; Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 09 cuộc giám sát chuyên đề, với các nội dung cụ thể: Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính; việc quản lý, khai thác, chế biến và vận chuyển lâm sản; việc chấp hành pháp luật trong thi hành án dân sự; phân loại công chức, viên chức; chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng vật tư nông nghiệp; thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân. Các cuộc giám sát chuyên đề của Ban đã giúp cho các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình qua đó góp phần giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội mà cử tri quan tâm, cũng như những phát sinh mới từ thực tiễn; kiểm chứng lại tính đúng đắn, phù hợp của các quy định pháp luật áp dụng tại địa phương, những chủ trương, biện pháp mà nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã quyết nghị, đồng thời thấy rõ hơn những khó khăn, hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công tác thẩm tra có nhiều đổi mới, sát thực và hiệu quả: Trong quá trình  thực hiện thẩm tra, lãnh đạo và thành viên của Ban luôn dành thời gian đi khảo sát tình hình thực tế, làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để làm rõ các nội dung, đánh giá chính xác các số liệu cũng như những nhận định trong báo cáo. Với cách làm như vậy, trong nhiệm kỳ với 55 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, các báo cáo thẩm tra của Ban luôn được đại biểu HĐND huyện, đại biểu dự họp đánh giá cao, nội dung thẩm tra thể hiện chính kiến rõ ràng để các vị đại biểu nghiên cứu, quyết định do vậy các nghị quyết của HĐND huyện ban hành luôn sát với thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong chuẩn bị nội dung phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện: Ban đã chủ trì, phối hợp với các Ban thực hiện 04 cuộc khảo sát về các vấn đề: Việc quản lý, bảo vệ và xử lý hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện; công tác đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình nước sinh hoạt tập trung tại một số xã trên địa bàn huyện. Đây là những nội dung được lãnh đạo Ban nghiên cứu, tham mưu để Thường trực HĐND huyện lựa chọn từ giám sát của đại biểu HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, từ dư luận xã hội và từ kiến nghị của cử tri, tập trung vào những vấn đề nổi cộm được nhân dân trong huyện quan tâm. Quá trình chuẩn bị, Ban đã tổ chức khảo sát tại các cơ quan, đơn vị và một số xã để nắm bắt tình hình cụ thể, chuẩn bị tài liệu nội dung, câu hỏi giải trình. Sau mỗi nội dung giải trình, đều kết luận rõ ràng, đề nghị lãnh đạo UBND huyện, đơn vị liên quan giải trình làm rõ vấn đề. Kết thúc phiên giải trình, Ban đã tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện đã ban hành thông báo kết luận chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục và trách nhiệm của UBND huyện, của các đơn vị liên quan, đồng thời chỉ ra được những giải pháp tiếp theo cũng như hướng xử lý các vấn đề đã được nêu ra. Hiệu quả các phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện đã tạo nên hiệu ứng tích cực và giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân.

Bên cạnh việc thực hiện những chức năng, nhiệm vụ theo luật định, lãnh đạo Ban còn tham dự các cuộc họp do Huyện ủy, UBND huyện tổ chức, tham gia các cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện, giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại địa bàn; tham gia thành viên Ban chỉ đạo, Ban biên tập xây dựng cuốn kỷ yếu HĐND huyện giai đoạn 1961- 2019…Trên từng cương vị công tác, các thành viên của Ban đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri nơi ứng cử, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX đang dần khép lại. Có thể khẳng định, Ban đã có một nhiệm kỳ thành công. Với sự kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, hy vọng rằng Ban Pháp chế HĐND huyện Chiêm Hóa Khóa XX sẽ tiếp tục hoạt động sáng tạo, hiệu quả hơn nữa, góp phần tạo nên một nhiệm kỳ HĐND đúng với mong đợi của đông đảo cử tri trong huyện./.

Hà Anh

Tin cùng chuyên mục