Kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 23/4/2021, HĐND huyện Hàm Yên tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Hàm Yên. Cùng dự có đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện khóa XIX; xem xét, thông qua các báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016- 2021 của UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế, đề ra các chủ trương, giải pháp, huy động các nguồn lực, phát triển toàn diện các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu đề ra. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển; nông, lâm nghiệp tăng trưởng nhanh, chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; công nghiệp, thủ công nghiệp phát triển khá; xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu đề ra, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, là cơ sở quan trọng để phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định.

Cùng với kết quả chung của huyện, hoạt động của HĐND huyện Hàm Yên có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng.Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện đã chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. Chất lượng các kỳ họp HĐND huyện, phiên họp của Thường trực HĐND huyện được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, HĐND huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tình hình thực tế của địa phương, tổ chức thành công 19 kỳ họp, ban hành 118 nghị quyết. Các kỳ họp ngày càng dân chủ, thiết thực và hiệu quả, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ở địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành ngày càng chất lượng, sát thực tế và có tính khả thi cao, được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện ngày càng toàn diện, chất lượng, hiệu quả. Đã chú trọng trong giám sát việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau giám sát của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; qua giám sát đã kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, hạn chế và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, đem lại nhiều kết quả và tạo dư luận xã hội tích cực. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn toàn diện, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả, tăng thời gian chất vấn tại kỳ họp và giám sát, tái giám sát đến cùng những vấn đề quan trọng mà cử tri quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, việc giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri được chú trọng; đại biểu HĐND huyện đã tăng cường đi cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất của cử tri.

Những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong huyện; góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của huyện; đồng thời là tiền đề để HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân; khẳng định được vị trí, vai trò của HĐND- cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX còn một số hạn chế như: Việc giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND huyện có việc chưa thường xuyên; việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát có mặt còn hạn chế; hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp còn ít; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân có việc chưa kịp thời.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của HĐND huyện Hàm Yên trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của HĐND huyện, nhất là trách nhiệm của HĐND huyện đối với những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cho đến khi bầu ra HĐND huyện khóa mới. Đồng thời chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện khóa mới, bầu chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện, các cơ quan của HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà trao bằng của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, HĐND huyện đã tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 04 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thanh Loan

Tin cùng chuyên mục