Kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng ngày 28/4/2021, HĐND huyện Na Hang tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Na Hang; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc huyện; các vị đại biểu HĐND huyện Na Hang.


Đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem phóng sự về hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021; xem xét và thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện; Ủy ban nhân dân (UBND), Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các báo cáo của UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện cho thấy nhiệm kỳ 2016- 2021 UBND huyện Na Hang được tổ chức và hoạt động bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định pháp luật khác có liên quan, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế làm việc đã ban hành. Đã phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân của các thành viên UBND huyện; duy trì sự thống nhất, đoàn kết, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Na Hang đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, HĐND huyện đã tổ chức thành công 15 kỳ họp, ban hành 120 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND huyện đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực thực tiễn của địa phương, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 41 cuộc giám sát thường xuyên và chuyên đề. Thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện và kiến nghị kịp thời những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan liên quan tiếp thu và tập trung chỉ đạo thực hiện, góp phần củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền cơ sở.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân được chú trọng, thực hiện đúng quy định của pháp luật, qua đó đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài và đơn, thư vượt cấp, bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự của địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện Na Hang  khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 còn một số hạn chế như: Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát có lúc chưa thường xuyên; hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp còn hạn chế; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị của cử tri, những nội dung cam kết sau trả lời chất vấn có nơi, có việc chưa tập trung nên hiệu quả chưa cao; một số đại biểu chưa phát huy đầy đủ vai trò đại diện; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc, có việc còn lúng túng; còn một số vấn đề cử tri kiến nghị chưa được theo dõi, đôn đốc giải quyết dứt điểm; chưa tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua 02 dự thảo nghị quyết về: Bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Na Hang; Quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang giai đoạn 2021-2030.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của HĐND huyện Na Hang trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị HĐND huyện xác định rõ hơn trách nhiệm đối với một số mặt còn hạn chế của huyện như: Việc khai thác lợi thế (riêng có) để phát triển kinh tế tuy đã được chú trọng nhưng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và du lịch; chưa thu hút được nhà đầu tư lớn vào đầu tư tại địa phương. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, tỷ lệ cứng hóa còn thấp, thị trấn Na Hang chưa đạt tiêu chí đô thị loại IV như mục tiêu kế hoạch đề ra. Việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và phục vụ cuộc sống của người dân còn hạn chế. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới huyện cần chủ động chuẩn bị thật tốt các điều kiện và phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cho đến khi bầu ra HĐND huyện khóa mới; đồng thời Thường trực HĐND huyện cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện khóa mới.

Nhân dịp này, UBND huyện Na Hang đã tặng giấy khen cho 17 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Hương Lan

Tin cùng chuyên mục