Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương khóa XXI tổ chức kỳ họp chuyên đề

Ngày 21-3, HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua các Nghị quyết quan trọng, đồng thời quyết định miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khóa XXI.

Chủ trì kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hứa Thị Hà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện và một số cơ quan đơn vị dự kỳ họp.


Chủ trì kỳ họp.


Các đại biiểu dự kỳ họp chuyên đề.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện được thông qua Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương năm 2023; Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Sơn Dương và Nghị quyết miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khóa XXI đối với ông Đỗ Xuân Phúc và ông Nguyễn Hữu Thu.


Toàn cảnh kỳ họp chuyên đề.


Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các Nghị quyết, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện p​​​​​​hát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai các dự án, công trình theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác đầu tư. Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp lần này được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo sonduong.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục