Kỳ họp Chuyên đề lần thứ ba, HĐND huyện Hàm Yên khoá XX

gày 23/3, HĐND huyện Hàm Yên khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba với nhiều nội dung quan trọng.


Đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Thị Xuyến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Thị Xuyến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.


Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện được thông qua các Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, vốn ngân sách địa phương và giao bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện một số tiêu chí đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện; phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.


Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND huyện Hàm Yên khóa XX.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai các dự án, công trình theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác đầu tư, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai các dự án, công trình theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác đầu tư.

Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo các dự án, công trình được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Theo hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục