HĐND huyện Chiêm Hóa tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều 11/4, HĐND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Ủy viên UBND huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 07 nghị quyết: Phê duyệt Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và năm 2023; Phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; Phê duyệt kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2023; Phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông năm 2023 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 (lần 3); Phê duyệt Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Chiêm Hóa năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Lãnh đạo UBND huyện, các ban HĐND huyện thông qua dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra.

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023 và những năm về sau, là cơ sở pháp lý để UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, nhằm phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện đã đề ra.


Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu, bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Kỳ họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ma Văn Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí để cấp có thẩm quyền điều động về nhận công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban. Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên Thường trực HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.


Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ, công tác mới.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Ma Văn Hùng đối với hoạt động của HĐND huyện trong thời gian qua, chúc đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí phát huy năng lực và kinh nghiệm công tác, đoàn kết, nỗ lực cùng tập thể Thường trực HĐND huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND huyện, góp phần đưa kinh tế - xã hội của huyện ngày một phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo được niềm tin của toàn thể cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện.


Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nguồn vốn, chương trình dự án đã được phân bổ, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực; Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành.

Theo chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục