Thường trực HĐND Huyện Hàm Yên tổ chức phiên họp giải trình

Ngày 25/4, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp giải trình về triển khai tổ chức thực hiện và công tác quản lý, sử dụng nguồn vận động, huy động đóng góp của nhân dân, các tổ chức cá nhân trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Thị Xuyến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.


Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp giải trình.

Tại phiên giải trình, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND đặt 8 nội dung câu hỏi đối với 9 đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn là thành viên UBND huyện và lãnh đạo UBND các xã.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến thảo luận và các ý kiến giải trình tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp theo chức năng, nhiệm vụ, chỉnh sửa, bổ sung báo cáo giải trình về việc triển khai, tổ chức thực hiện và công tác quản lý, sử dụng nguồn vận động, huy động đóng góp của nhân dân, các tổ chức cá nhân trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Các báo cáo gửi Thường trực HĐND huyện trước ngày 10/5 và báo cáo UBND huyện để có giải pháp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thường trực HĐND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên giải trình, theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện đề ra giải pháp  khắc phục những tồn tại hạn chế.

Thực hiện rà soát lại  trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc huy động, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán, công khai nguồn lực đóng góp của các cá nhân, tổ chức và nhân dân để xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đúng theo quy trình, quy định hướng dẫn của các cấp, các ngành đã đề ra…

Theo hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục