Na Hang: Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện thông qua 5 Nghị quyết

Chiều ngày 27-3, HĐND huyện Na Hang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư về tài chính – ngân sách. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.


Đại biểu HĐND huyện biểu quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND huyện trình bày các dự thảo Nghị quyết về: Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện năm 2023; điều chỉnh bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thực hiện năm 2023; Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện năm 2022;  phân bổ kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện năm 2023.

Theo đó, tổng nguồn vốn các chương trình được phê duyệt theo Nghị quyết gần 417 tỷ đồng. Tại kỳ họp, HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết. Các đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế và bàn các giải pháp để thực hiện nguồn vốn có hiệu quả.


Lãnh đạo HĐND, UBND huyện Na Hang tặng hoa chúc mừng đồng chí trúng cử Ủy viên UBND huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, những nội dung được quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023 và những năm về sau. Do đó, để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống, đề nghị UBND huyện,  các cấp, các ngành của huyện khẩn trương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Theo nahang.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục