3811Ngành Nông nghiệp trong tỉnh cần chủ động tiếp cận, phổ biến, áp dụng những loại giống cây trồng mới cho người dân để tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế
3812Xây dựng mương bê tông nổi đưa nước về cánh đồng Cây Sấu, cánh đồng Làng Sảo, xã Hợp Thành (khu vực này hiện có công trình thủy lợi bơm Va, nhưng công trình thi công xong không bơm được nước, đang bỏ hoang)
3813Kiểm tra Trại cá Sơn Dương, diện tích khoảng 6 ha giao cho 3 công nhân quản lý, sử dụng kinh doanh nhưng không hiệu quả
3814Giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp diện tích đất lâm nghiệp giữa lâm trường và người dân bản địa để nhân dân yên tâm sản xuất
3815Quy hoạch và phân định rõ ranh giới đất giáp ranh giữa các xã: Phù Lưu, Tân Thành và Minh Hương để nhân dân yên tâm phát triển sản xuất
3816Công ty xây dựng Sông Đà trả lại diện tích đất đã mượn của thôn Yên Bình cách đây 6 năm để nhân dân có đất sản xuất
3817Tiếp tục thu hồi đất của các công ty lâm nghiệp giao cho các hộ dân tái định cư quản lý, sử dụng và giao đủ diện tích theo quy định; cấp đất thổ cư, đất sản xuất còn thiếu chưa đủ so với quy định cho các hộ tái định cư
3818Khẩn trương hỗ trợ nhân dân trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa
3819Nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa không có nước tưới, kém hiệu quả sang trồng cây khác đạt hiệu quả kinh tế cao hơn (như cây mía, cây ăn quả). Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và cung cấp giống cam tốt cho nhân dân
3820Rà soát đất rừng phòng hộ tại khu vực Tạng Han, Khuổi Oi, thôn Bản Ho 1, chuyển thành rừng sản xuất để giao cho nhân dân trồng rừng phát triển kinh tế
3821Ngành chức năng tiếp tục rà soát, thu hồi đất lâm nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hóa, bàn giao cho địa phương để giao cho các hộ dân thiếu đất sản xuất
3822Chỉ đạo Nhà máy đường Sơn Dương khẩn trương thanh toán tiền mua mía và tiền cước vận chuyển vụ mía năm 2016 cho nhân dân
3823Xem xét điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng tại khu vực thôn Bó Củng, xã Kim Bình; thôn Hiệp, thôn Nà Khau, xã Hà Lang để nhân dân có thêm đất sản xuất. Đồng thời, xem xét chuyển đổi một số diện tích đất rừng sản xuất khu vực Ngam Chúng, thôn Đồng Cột sang đất trồng cây lâu năm