Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trao Huy hiệu Đảng tại huyện Chiêm Hóa.

Ngày 18/5/2022, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên của Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc và Đảng bộ xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa.

Quán triệt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 10-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền ...

Phát biểu kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung tại Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2022

Ngày 10-5, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung đã có bài phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác ...

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Nà Lừa

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 05/01/2022 của Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư ...

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Ngòi Nghìn

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 05/01/2022 của Tỉnh uỷ về trách nhiệm của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư ...

Chi bộ Pháp chế - Dân tộc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Quyết định số 806-QĐ/ĐUK ngày 01/4/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ Quan và Doanh nghiệp tỉnh, ngày 28/4/20222, Chi bộ Pháp chế - Dân tộc đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Lượng.