Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Sáng 27-11, Trường Chính trị tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm: “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Dự hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại biểu các nhà khoa học, các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị và Trung tâm Chính trị cấp huyện.


Đại biểu trao đổi tại hội thảo khoa học. Ảnh: Quốc Việt.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn về lý luận, thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua đó, đề ra những biện pháp vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn của tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định, cuốn sách là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, là "cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Cuốn sách là tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, được đúc rút từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư.

Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.


Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, trường Chính trị tỉnh chủ trì thảo luận. Ảnh: Quốc Việt.

Để tiếp tục khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn về công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo diễn đàn để đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của các cơ quan, đơn vị làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, thẳng thắn của các đại biểu và các nhà khoa học tại Hội thảo khoa học này.

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo khoa học, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Trường Chính trị tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi của tác phẩm trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Đông đảo học viên Trường Chính trị tỉnh tham gia hội thảo. Ảnh: Quốc Việt.

Đồng thời, vận dụng nội dung tác phẩm với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là gương mẫu, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như: Sự quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhận diện các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế; thực hiện quan điểm chỉ đạo “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục