Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với tỉnh Tuyên Quang

Sáng 8-12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tham gia đoàn công tác có đồng Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương.
Video không hợp lệ

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.


Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với tỉnh Tuyên Quang

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm báo cáo với đoàn công tác một số nét nổi bật tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tiến độ thực hiện các dự án giao thông quan trọng, công tác thu hút đầu tư, thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương, định hướng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan; công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.


Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội.

Các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn được chỉ đạo kịp thời, xử lý nghiêm. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực cơ bản được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Trong năm 2023 (tính đến 30/11), đã xử lý 12 tổ chức Đảng và 138 đảng viên có vi phạm; phát hiện, xử lý 17 vụ/46 đối tượng phạm tội về tham nhũng, tiêu cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan chức năng đã khởi tố 30 vụ/77 bị can về hành vi tham nhũng.

Đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Tuyên Quang. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập và hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ nhiều nội dung liên quan về kết quả, một số khó khăn, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh sai phạm; kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định.


Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác phòng ngừa vi phạm, các đại biểu nhấn mạnh, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng, cung cấp thông tin; tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế; tập trung xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đồng bộ, toàn diện, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện song song vừa “phòng” vừa “chống”, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí đề nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự gương mẫu, trong sạch, có bản lĩnh, trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Đề nghị tỉnh cần chú trọng công tác dự báo, đánh giá tình hình, thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ.
Đồng chí Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục