Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 9-1, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang dự và chỉ đạo hội nghị.
Video không hợp lệ


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì thảo luận.

Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban Đảng Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, huyện, thành phố.

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, chương trình công tác của cấp ủy, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phát huy tốt vai trò của cơ quan Thường trực - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện để xử lý các tài khoản đưa tin sai sự thật, xấu độc của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Trong năm 2023 đã đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ, xóa trên 1.200 tin, bài, ảnh tiêu cực, xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Cơ quan công an đã xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm 32 vụ/32 đối tượng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, tổ chức, cá nhân.


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trang fanpage của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh (Người Tuyên Quang) và Fanpage của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện tiếp tục có nhiều đổi mới, tập trung phản ánh những thông tin nổi bật về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; các hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống trong dịp các ngày lễ, sự kiện... góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, phải phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực, chủ động của chính quyền, sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở nhằm xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ được xem là nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu.


Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó các đại biểu tập trung vào các nội dụng như: tăng cường công tác quản trị các trang mạng xã hội, kịp thời thông tin, định hướng tuyên truyền; xây dựng đội ngũ cộng tác viên; chủ động, kịp thời đấu tranh những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí truyền thông, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Qua đó góp phần lan tỏa thông tin tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhất là hoạt động của các cơ quan truyền thông.

Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc chia sẻ thông tin còn hạn chế; có nơi, có chỗ còn thiếu chủ động, thiếu kịp thời trong việc đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc...

Để thực hiện tốt công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp phải tập trung làm tốt công tác định hướng dư luận, định hướng thông tin nhất là chủ động thông tin kịp thời những sự kiện lớn của tỉnh.


Đồng chí Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cấp ủy các cấp, các cơ quan nhất là người đứng đầu cần chủ động tuyên truyền các cơ chế, chính sách trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông tin tốt thì thế lực thù địch có nói xấu cũng khó. Phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý địa bàn, lĩnh vực, ngành quản lý chủ động công khai thông tin, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh không để kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng, nói xấu. Ban Chỉ đạo các cấp chú trọng việc nâng cao kỹ năng, trình độ của thành viên ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, của Tỉnh ủy; tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng tính chủ động của cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng và ý thức trách nhiệm của mình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; bám sát thực tiễn… theo tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, “phủ xanh” thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu, độc, xử lý tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nông Thị Bích Huệ phát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 4 năm 2024.


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục