Phiên họp thứ 7 của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Video không hợp lệ

Phiên họp thứ 7 đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo, nghe báo cáo chung về tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.


Các đại biểu dự phiên họp.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy đảng, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh sai phạm; kịp thời tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm các giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác cải cách hành chính được quan tâm chú trọng; hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng công khai, minh bạch hơn. Các vụ việc sai phạm qua kiểm tra, thanh tra, các vụ án tham nhũng trên địa bàn được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì phiên họp.

Ban Chỉ đạo đã hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm, đạt 100% kế hoạch, chương trình công tác năm 2023. Ban Chỉ đạo cho chủ trương xử lý đối với vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra truy tố, xét xử, thi hành án. Các vụ việc sai phạm qua kiểm tra, thanh tra; vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã thảo luận, thông qua nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 với các nội dung cụ thể. Theo đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa việc thực hiên các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm soát, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, chỉ đạo tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp; giám sát phản biện của MTTQ các tổ chức chính trị- xã hội đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục