Quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng 17-2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội ...

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân trả lời phỏng vấn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phòng chống tham nhũng là công việc thường xuyên của Đảng ta. Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối ...

Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận

Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng và của hệ thống chính trị các cấp, nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền.

Đảng ta đó hân hoan một niềm tin

Suốt 93 năm qua, kể từ khi ra đời, củng cố và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu để làm tròn sứ mệnh vẻ vang vừa là người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân. Thực ...

Ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1.2.2013 -1.2.2023), sáng 2.2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách ...