Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà dự sinh hoạt Chi bộ trường Tiểu học Tiến Bộ

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh uỷ về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú.

Chiều ngày 03 tháng 11 năm 2023, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 11 năm 2023 của Chi bộ trường Tiểu học Tiến Bộ thuộc Đảng bộ xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện theo dõi Đảng bộ xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn.


Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ trường Tiểu học Tiến Bộ.

Chi bộ Trường Tiểu học Tiến Bộ có 20 đảng viên, tham gia sinh hoạt kỳ tháng 11 năm 2023 có 19/20 đảng viên, 01 đảng viên vắng có lý do, tỷ lệ dự sinh hoạt đạt 95%. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin một số nội dung thời sự trong tỉnh; quán triệt, triển khai văn bản chỉ đạo của cấp uỷ các cấp; đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2023…

Qua đánh giá của chi bộ cho thấy trong tháng 10 năm 2023 cán bộ, đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành Giáo dục và Đào tạo, triển khai tốt các nhiệm vụ của chi bộ, nhà trường; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra phổ cập giáo dục năm học 2023-2024.


Đảng viên của Chi bộ trường Tiểu học Tiến Bộ phát biểu ý kiến.

Với không khí dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao, đã có 10 đảng viên tham gia thảo luận về kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 của Chi bộ; nêu ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ như: Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phụ đạo cho học sinh yếu; công tác điều tra phổ cập giáo dục; tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trang thiết bị dạy học; chuyển đổi số trong nhà trường; phát triển đoàn viên ưu tú để giới thiệu vào Đảng; vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế; công tác bán trú; chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11… Các ý kiến tham gia thẳng thắn đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện.


Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham gia ý kiến với Chi bộ Trường Tiểu học Tiến Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá việc chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt của Chi bộ trường Tiểu học Tiến Bộ đầy đủ các bước theo quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được vai trò của Ban Chi ủy, trách nhiệm của các đảng viên; nội dung sinh hoạt sát với thực tế nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của trường, biểu dương các đảng viên trong chi bộ đã phát huy dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, tham gia phát biểu ý kiến sôi nổi, thẳng thắn, thiết thực. Đồng chí đề nghị Chi bộ nhà trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu; nêu cao vai trò lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chuyên môn gắn với toàn bộ hoạt động của nhà trường; công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cần thực hiện kịp thời, ngắn gọn, bảo đảm tính thời sự của thông tin; chú trọng triển khai Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững” đến toàn thể đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường; thực hiện hiệu quả công tác “Trồng người”, xây dựng con người Tuyên Quang “Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo”; thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong công tác bán trú; khắc phục những khó khăn trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018… Đồng thời đồng chí cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Tiến Bộ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Chi bộ thực hiện đạt chỉ tiêu các nội dung công việc đã đề ra trong tháng 11 năm 2023 và cả năm học 2023-2024.

Hoàng Loan

Tin cùng chuyên mục