Đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn

Video không hợp lệ

Video khác