Phiên họp thứ tám của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Ngày 28/2/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ tám, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với 05 dự thảo văn bản.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu tại phiên họp.

Về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026: Các ý kiến thảo luận đã cơ bản nhất trí về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, đồng thời đề nghị đẩy nhanh công tác chuẩn bị và thẩm tra các dự thảo nghị quyết; yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm trình tài liệu để thẩm tra; các Ban tiếp tục đôn đốc đảm bảo chất lượng các báo cáo thẩm tra, hoàn thành theo thời gian quy định. Đối với các nghị quyết có nội dung liên quan tới các mức thu, chi thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo cần nghiên cứu kỹ để đảm bảo khoa học, hợp lý; việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phải đảm đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022: Các ý kiến thảo luận đã tham gia điều chỉnh cách thức ban hành kế hoạch, đề cương giám sát, điều chỉnh nội dung giám sát, lưu ý lựa chọn vấn đề giám sát có trọng tâm, những vấn đề mới, vấn đề nổi cộm được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh rà soát, đề xuất đối tượng giám sát, thời gian giám sát đảm bảo tính phổ quát, tránh chồng chéo, gây phiền hà đối với các đối tượng chịu sự giám sát.


Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo quy định đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn của công dân tháng 1, tháng 2 năm 2022; báo cáo kết quả công tác tháng 02, phương hướng tháng 3 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Một số dự thảo văn bản các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản gồm: Báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá và đề xuất, kiến nghị tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp.

* Cùng ngày, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên thứ tám. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Ngoài các nội dung Đảng đoàn đã cho ý kiến tại phiên họp thứ tám của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn đã xem xét, cho ý kiến đối với Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; dự thảo Báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kết luận từng nội dung trình tại các phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị các đồng chí thành viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các văn bản. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ, chính xác các ý kiến tham gia tại phiên họp để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản theo quy định./.

Thu Hương
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục