Phiên họp thứ mười của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Ngày 28/4/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ mười, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với 7 nội dung.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp.

Về báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01/KL-HĐND ngày 28/10/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp giải trình về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh: Các ý kiến thảo luận đã cơ bản nhất trí về báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 27/4/2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kết luận số 01/KL-HĐND ngày 28/10/2021 của Thường trực trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tiếp tục chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.


Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy phát biểu tại phiên họp.

Về tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 4 năm 2022: Qua báo cáo tổng hợp tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cho thấy, Uỷ ban nhân dân đã quan tâm chỉ đạo việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; xem xét giải quyết và trả lời 124 (100%) các ý kiến, kiến nghị do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển trước và sau kỳ họp thứ ba, đa số các kiến nghị được xem xét giải quyết, trả lời cơ bản đáp ứng với yêu cầu, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn tỉnh, nội dung các kiến nghị tập trung chủ yếu về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, điện (51 kiến nghị); lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường (31 kiến nghị)…Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của của tri đảm bảo đúng thời hạn, chất lượng, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phối hợp trong giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đảm bảo chất lượng, hiệu quả.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Về nội dung giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong tháng 5 và tháng 6, qua thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến để điều chỉnh nội dung giám sát, cách thức giám sát bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất đối tượng giám sát, thời gian giám sát đảm bảo tính phổ quát, tránh chồng chéo, gây phiền hà đối với các đối tượng chịu sự giám sát.


Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Quang Giai trình bày dự thảo nghị quyết Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Về xây dựng Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí dự thảo tờ trình, nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cung cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; việc rà soát, tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cùng ngày, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Ngoài các nội dung Đảng đoàn đã cho ý kiến tại phiên họp thứ mười của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 đối với lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; dự thảo Báo cáo kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

Kết luận từng nội dung trình tại các phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị các đồng chí thành viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các văn bản. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ, chính xác các ý kiến tham gia tại phiên họp để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản theo quy định./.

Thùy Linh
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục