Phiên họp thứ chín của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Sáng ngày 28/3/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 9 cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Dự phiên họp có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.


Đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với 07 nội dung.

Về đánh giá, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX: Với phương châm “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, sự chủ động, sáng tạo, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, thông qua 11 dự thảo nghị quyết. Việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp đã bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các dự thảo nghị quyết được xây dựng bảo đảm chất lượng, quy trình, hồ sơ theo quy định, được UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy trước khi trình thẩm tra. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho công tác thẩm tra của các Ban rất ngắn, một số lãnh đạo Ban phải cách ly, điều trị tại nhà do bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 nhưng vẫn rất nỗ lực nghiên cứu tài liệu, làm việc trực tuyến hiệu quả; quá trình thẩm tra đảm bảo theo quy định của pháp luật. Qua thẩm tra đã phát hiện, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết. Báo cáo thẩm tra của các Ban được chuẩn bị công phu, khoa học, có sự nghiên cứu, tổng hợp và thống nhất cao của các thành viên Ban. Chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, dành nhiều thời gian cho đại biểu tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết.


Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu.

Công tác điều hành của Chủ tọa khoa học, dân chủ, linh hoạt, chặt chẽ đảm bảo nội dung và thời gian, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. Các đại biểu thảo luận sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, nội dung thảo luận chất lượng, thẳng thắn, thể hiện sự tâm huyết, có chiều sâu, đồng thời làm rõ các vấn đề cần lưu ý khi triển khai thực hiện nghị quyết, nêu cao trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri và công việc được giao; đồng thuận cao trong biểu quyết thông qua nghị quyết. Các nghị quyết HĐND tỉnh được quyết nghị có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tại phiên họp các đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá, chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm, như: Tài liệu phục vụ công tác thẩm tra gửi đến Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh còn chậm so với thời gian quy định và còn sai sót; cơ quan soạn thảo giúp việc cho UBND tỉnh thiếu chủ động, chậm tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết ảnh hưởng đến việc nghiên cứu tài liệu của đại biểu.


Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày kết quả thực hiện Kết luận số 01/KL-HĐND

Đối với việc thực hiện Kết luận số 01/KL-HĐND ngày 28/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Đến nay các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa đã thực hiện xong việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật năm 2021; các huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang đang tiếp tục triển khai thực hiện.


Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày kết quả thực hiện Kết luận số 02/KL-HĐND.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 02/KL-HĐND ngày 01/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình về việc đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng trong vùng lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa của cử tri xã Năng Khả, Thanh Tương và thị trấn Na Hang, huyện Na Hang: UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, UBND huyện Na Hang, Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã nghiêm túc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh. Quá trình giải quyết có sự phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan, thường xuyên báo cáo tiến độ giải quyết với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh. UBND huyện Na Hang đã chỉ đạo Tổ công tác tổ chức kiểm kê, đo đạc, đối thoại và lập biên bản làm việc với từng hộ dân, bảo đảm kết quả giải quyết khách quan, đúng quy định của pháp luật và sự đồng thuận của các hộ gia đình. Kết quả 187/187 hộ không đủ điều kiện để bồi thường.

Về tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX: Tính đến ngày 22/3/2022, đã có 13/18 cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi báo cáo; kết quả giải quyết được 42/91 kiến nghị, đạt 46,1%. Nội dung giải quyết, trả lời cơ bản đảm bảo yêu cầu, có phân loại cụ thể đối với những kiến nghị đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực nên chưa giải quyết được ngay, có lộ trình giải quyết cụ thể…Một số cơ quan thực hiện tốt như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, tiến độ giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của một số cơ quan còn chậm, trả lời chung chung, chưa rõ ràng…

Về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của Thường trực HĐND tỉnh: Trong quý I/2022, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh tiếp 03 lượt công dân; tiếp nhận 31 đơn với 22 vụ việc của công dân. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã kịp thời tham mưu xử lý đơn của công dân, tổ chức chuyển đến HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phiên họp cũng cho ý kiến về tiến độ tham mưu, xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả công tác tháng 3 và quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục bám sát quy định của pháp luật, cập nhật yêu cầu thực tiễn của địa phương để đề xuất nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời chủ động chuẩn bị, bảo đảm quy trình, thủ tục trình đề nghị xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh, trình thông qua dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó, thực hiện việc gửi tài liệu phục vụ công tác thẩm tra và kỳ họp đảm bảo về thời gian, số lượng, chất lượng theo quy định.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND và yêu cầu UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên họp. Yêu cầu Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp tục khảo sát việc UBND thành phố và một số huyện chưa hoàn thành việc thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng từ năm 2021 trở về trước; làm rõ đơn giá thực hiện của từng huyện báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tiếp theo. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong việc đôn đốc, giám sát UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn và đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện Kết luận số 02/KL-HĐND ngày 01/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. Đối với việc tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của cử tri đồng chí đề nghị những nội dung kiến nghị đã có cơ sở pháp lý cần được trả lời ngay tại hội nghị tiếp xúc cử tri, những kiến nghị của cử tri không thể giải quyết ngay được do khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn vốn, nguồn lực.... thì phải trao đổi, trả lời rõ với cử tri, tránh để bức xúc trong nhân dân. Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cũng cần tiếp tục được đổi mới. Theo đó, HĐND sẽ xem xét tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri hằng tháng để đôn đốc giải quyết kịp thời. Đồng chí nhấn mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022 và giai đoạn 2020-2025, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ chế chính sách giải quyết các vấn đề lớn đang đặt ra đối với sự phát triển của tỉnh.

NHL
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục