Phiên họp thứ bảy Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều 24-1, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 7, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền.
Video không hợp lệ

Phiên họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về chuyển sinh hoạt của 1 đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa đến sinh hoạt tại Tổ đại biểu huyện Na Hang - Lâm Bình. Theo đó, thực hiện Nghị quyết 1262, ngày 27/4/2021, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang: xã Minh Quang và xã Phúc Sơn của huyện Chiêm Hóa được sáp nhập về huyện Lâm Bình. Đơn vị hành chính và số lượng cử tri của huyện Lâm Bình tăng lên. Do đó, việc chuyển 1 đại biểu thuộc Tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa là phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp cũng đã thông qua Tờ trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 giám sát tiến độ thực hiện Nghị quyết số 55 ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian thực hiện trong quý III/2022 và sẽ báo cáo tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, ban hành và triển khai thực theo chương trình công tác. Đồng chí lưu ý Nghị quyết khi được ban hành cần đảm bảo chất lượng, làm rõ căn cứ, tính cần thiết, cũng như đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn. Trong quá trình giám sát, phải chỉ rõ những mặt được, chưa được, làm rõ trách nhiệm và đưa ra những kiến nghị đề xuất khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục