Phiên họp thứ sáu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 27/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ sáu. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


Trưởng Ban Văn hóa - Xã Hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với 08 nội dung về: Báo cáo tiến độ chuẩn bị kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX; Dự thảo báo cáo giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế và Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020; tổng hợp nhóm vấn đề chất vấn, nội dung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ công tác tháng 12/2021 và báo cáo kết quả năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh; cho ý kiến về giao diện Trang Thông tin điện tử Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Qua thảo luận của các đại biểu dự phiên họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tập trung, có nhiều cố gắng trong chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khoá XIX. Để việc tổ chức kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả cao, các Ban của HĐND tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện báo cáo giám sát chuyên đề, tập trung thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng thẩm tra; chú ý đánh giá tác động của các chính sách đối với phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Về dự kiến các nội dung chất vấn, cần lựa chọn nhóm những vấn đề quan trọng được nhân dân quan tâm; việc chất vấn phải đi sâu vào các giải pháp thực hiện, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành. Nội dung thảo luận tại kỳ họp cần lựa chọn những vấn đề có tính thời sự, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh để đánh giá rõ những việc làm được, những tồn tại, hạn chế, giải pháp tháo gỡ của các ngành, các cấp.

Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ, chính xác các ý kiến tham gia tại phiên họp để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản theo quy định./.

NHL
Ảnh: Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục