Phiên họp thứ mười một của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Chiều ngày 27/5/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ mười một, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với 9 nội dung.

Về tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX: Qua báo cáo cho thấy, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo 18 cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét trả lời, giải quyết 124 (100%) kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết gửi Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Đa số các kiến nghị được xem xét giải quyết, trả lời cơ bản đáp ứng với yêu cầu, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số kiến nghị của cử tri trả lời, giải quyết còn chung chung, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của của tri đảm bảo đúng thời hạn, chất lượng, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phối hợp trong giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đảm bảo chất lượng, hiệu quả.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương phát biểu ý kiến.

Về kết quả tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân: Trong tháng 5 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp 04 lượt công dân; tiếp nhận 11 đơn/11 vụ việc của công dân. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã kịp thời tham mưu xử lý đơn của công dân, tổ chức chuyển đến Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Về kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã cho ý kiến để điều chỉnh cách thức giám sát bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Trong quá trình giám sát, phải chỉ rõ những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện những vấn đề, nội dung bất cập, tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra những kiến nghị xác đáng. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đề xuất nội dung, đối tượng, thời gian giám sát đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, gây phiền hà đối với các đối tượng chịu sự giám sát.

Tại phiên họp, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; dự thảo nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 giám sát tiến độ thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025; lịch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; dự kiến lịch công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2022; dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cùng ngày, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã họp cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Ngoài các nội dung Đảng đoàn đã cho ý kiến tại phiên họp thứ mười của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn đã xem xét, cho ý kiến đối với kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ kế tiếp; dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

Kết luận từng nội dung trình tại các phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị các đồng chí thành viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các văn bản. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ, chính xác các ý kiến tham gia tại phiên họp để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản theo quy định./.

Hoàng Loan
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục