Họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng ngày 04/7/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên hop.
Video không hợp lệ

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạocác Ban của HĐND tỉnh; Tổ Trưởngcác Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp nêu rõ: Kỳ họp thứ tưHĐNDtỉnh được tổ chức trong 04 ngày, từ ngày 30/6-03/7/2022. Kỳ họp đã xem xét 33 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp, báo cáo của các sở, ngành thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; 30 tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Mặc dù tổ chức sớm hơn12 ngày và bổ sung thêm nhiều nội dung so với dự kiến ban đầu, phải làm việc cả trong những ngày nghỉ, song với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ tư đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn.


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ Trưởng Tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa Ma Thế Hồng phát biểu.

Việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp đã bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết về các kỳ họp thường lệ, Chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh và các quy định khác có liên quan. Trước kỳ họp các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri theo quy định; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã tổ chức khảo sát, giám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các huyện, thành phố để có tư liệu phục vụ cho công tác thẩm tra và điều hành kỳ họp.

Các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị hết sức tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng.

Các Ban của HĐND tỉnh làm tốt công tác thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong quá trình xây dựng các dự thảo nghị quyết, thu thập tài liệu liên quan phục vụ công tác thẩm tra. Trong quá trình thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến phản biện đối với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, được UBND tỉnh tiếp thu, bổ sung. Cơ bản báo cáo thẩm tra của các Ban được chuẩn bị công phu, chất lượng, chú trọng những nội dung cần lưu ý, các cơ sở pháp lý bảo đảm chặt chẽ, có tính phản biện cao và có những đề xuất, kiến nghị cụ thể, trọng tâm, phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương, là căn cứ quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định các nội dung trình tại kỳ họp. Các nghị quyết được đại biểu nhất trí thông qua với tỷ lệ rất cao.

Chương trình kỳ họp được chuẩn bị, sắp xếp khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung kỳ họp và dành nhiều thời gian cho đại biểu tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Điều hành của Chủ tọa kỳ họp khoa học, linh hoạt, đảm bảo nội dung và thời gian.


Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân phát biểu.

Thảo luận tại kỳ họp sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm; các ý kiến thảo luận chất lượng, thẳng thắn, thể hiện sự tâm huyết, có chiều sâu, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri và công việc được giao.Kết luận phiên thảo luận, ngắn gọn, súc tích, bao quát các vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm, rõ trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục có nhiều đổi mới và phát huy hiệu quả. Có 3/6 phiên họp chính thức của kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (phiên khai mạc; thảo luậnvà bế mạc kỳ họp; chiếm 50% thời gian của kỳ họp); các phiên họp được truyền hình trực tiếp trên baotuyenquang.com.vn, Fanpage Báo Tuyên Quang online, Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thu hút hàng nghìn lượt cử tri và Nhân dân theo dõi, tương tác.

Phát biểu tại phiên họp rút kinh nghiệm, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá, chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm, như: Một số tài liệu phục vụ công tác thẩm tra gửi đến Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh còn chậm, sai sót; các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chưa chủ động phối hợp trong tham mưu, đề xuất và tổ chức xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh. Sự phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh trong tham mưu công tác chuẩn bị kỳ họp còn có lúc, có việc chưa chặt chẽ, đồng bộ.Một số ý kiến thảo luận mới chỉ nêu lên những ưu điểm, tồn tại hạn chế, chưa chỉ rõ nguyên nhân vàđề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn.Một số ít báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cần thẳng thắn hơn nữa về các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nêu kỹ, rõ các vấn đề để UBND tỉnh, ngành chức năng có các giải pháp khắc phục

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành chức năng. Đồng chí nhấn mạnh kỳ họp đã thành công tốt đẹp, toàn diện; nội dung tài liệu được chuẩn bị kỹ, có chất lượng.Phương pháp, cách thức thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh có đổi mới; điều hành kỳ họp linh hoạt, khoa học, chặt chẽ; thảo luận sôi nổi, chất lượng, trách nhiệm…Bên cạnh đó đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu những tồn tại, hạn chế cần được kịp thời khắc phục: Các sở, ngành chưa chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức xây dựng nghị quyết; thảo luận chưa toàn diện, nhất là về lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Còn có Tổ đại biểu và Ban của HĐND tỉnh có ít đại biểu đăng ký phát biểuthảo luận; Văn phòng UBND tỉnh chưa nghiêm túc trong chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu…Đồng chí yêu cầu trong thời gian tớiUBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng bám sát các nghị định, thông tư, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành để kịp thời tham mưu, đề xuất các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyềnban hành của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh theo quy định; kiểm điểm trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu, chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp HĐND. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc rà soát các văn bản trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Đối với các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm; một số kiến nghị, bổ sung sẽ được Thường trực HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng luật định./.

Hương Lan
Ảnh: Thu Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục