Phiên họp thứ mười bốn Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ mười bốn. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.     

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 8 năm 2022: Đối với các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại báo cáo kết quả giám sát kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm xem xét, giải quyết, trả lời, đến nay có 06/07 đơn vị đã có báo cáo kết quả giải quyết. Đối với các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, theo báo cáo của UBND tỉnh hiện nay 60/60 kiến nghị được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết và trả lời (trong đó: 35/60 kiến nghị đã được trả lời và giải quyết xong, chiếm 58,3%; 07/60 kiến nghị đang được xem xét giải quyết và đã có lộ trình giải quyết, chiếm 11, 67%; 18/60 kiến nghị được UBND tỉnh tiếp thu nhưng do khó khăn về nguồn lực nên chưa giải quyết ngay được. Các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trước ngày 30/10/2022.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân phát biểu.

Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Hàm Yên về lĩnh vực tài nguyên môi trường, qua đó kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, cơ sở chế biến trên địa bàn. Công bố thông tin về hiện trạng môi trường, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, chế biến trên các phương tiện thông tin của địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn Tổ giám sát cộng đồng giám sát, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời kết quả giám sát môi trường theo quy định.

Tháng 8/2022, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì tiếp 01 công dân tại trụ sở làm việc của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận số 25/KL-HĐND ngày 17/8/2022 về việc thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết vụ việc theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh tiếp 03 lượt công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; lũy kế đến 20/8/2022 tiếp 19 lượt công dân với 19 vụ việc, trong đó: 03 vụ việc đã giải quyết xong; 16 vụ việc đang giải quyết theo kế hoạch. Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã kịp thời tham mưu xử lý đơn của công dân, tổ chức chuyển đến HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Về kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2022; kỳ họp sẽ tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn; xem xét, thông qua 15 dự thảo nghị quyết và 25 báo cáo của HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành theo quy định, trong đó có báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh việc thực hiện Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lợi báo cáo nội dung của Ban.

Phiên họp đã xem xét cho ý kiến đối với báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả khảo sát và kế hoạch tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về việc thực hiện các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tiến độ khảo sát về việc đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến ngày 30/6/2022 của Ban Pháp chế. Báo cáo của Ban Dân tộc về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016  của HĐND tỉnh về quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội về kết quả giám sát công tác chuẩn bị năm học 2022-2023. Dự kiến nội dung và lịch giám sát tháng 9 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh. Dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận từng nội dung trình tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị: UBND tỉnh tập trung giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri, những nội dung nào giải quyết được ngay thì phải kiên quyết thực hiện giải quyết ngay từ cơ sở, kết quả giải quyết phải rõ ràng, chính xác, minh bạch, công khai. Nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đối với các báo cáo giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh phải rà soát thống nhất số liệu, đánh giá kỹ, những nhận định phải có minh chứng cụ thể, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và đề xuất các giải pháp. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn, chuẩn bị tốt nội dung chất vấn tại kỳ họp, tập trung vào các vấn đề được cử tri quan tâm. Văn phòng, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình trong thời gian tới. Tháng 9/2022 các Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh ngoài giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, sẽ tập trung giám sát các nội dung việc thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; việc chi trả hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; việc chi trả mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh.

NHL
Ảnh: Thu Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục