Phiên họp thứ 16 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 25/10/2022, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 16. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với 05 nội dung:

Về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 10/2022: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã kịp thời tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh quyết định thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá XIX; tiếp nhận, xử lý đơn của công dân, tổ chức chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, tham mưu thực hiện bảo đảm khoa học, chính xác, nâng cao chất lượng tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết, tránh việc tổng hợp trùng lặp những kiến nghị đã được giải quyết xong. Việc theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo từng tháng cần đảm bảo kịp thời, cập nhật, phản ánh chính xác kết quả giải quyết. Đối với giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện giám sát đối với các kiến nghị đã giải quyết xong, các kiến nghị đã quá thời hạn giải quyết.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại phiên họp.

Đối với báo cáo tổng hợp, đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh năm 2023: Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh trong việc nghiên cứu, đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2023 của Thường trực HĐND và Ban của HĐND tỉnh. Qua thảo luận thống nhất năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh sẽ thực hiện 05 cuộc giám sát chuyên đề, gồm: Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Ban Kinh tế- Ngân sách giám sát về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Ban Pháp chế giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Ban Văn hoá- Xã hội giám sát về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về tiến độ thực hiện hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh.


Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu tại phiên họp.

Về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cần lựa chọn nhóm những vấn đề nổi cộm, được Nhân dân quan tâm. Việc chất vấn phải đi sâu vào các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong cách thức thực hiện, quản lý, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương. Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp các Ban của HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị tài liệu, tiến hành khảo sát phục vụ phiên chất vấn tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh.

Đối với báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo. Lưu ý đánh giá kết quả nổi bật, các điểm mới trong hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022; so sánh kết quả thực hiện với cùng kỳ năm 2021; những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Về dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của HĐND tỉnh cần xác định các nội dung chủ yếu: Tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh (02 kỳ họp thường lệ trong tháng 7, tháng 12 năm 2023 và các kỳ họp chuyên đề khi cần thiết); quyết định những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; tổ chức phiên giải trình hoặc chất vấn; thực hiện các cuộc khảo sát khi cần thiết; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân; thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND; tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề; thực hiện đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.


Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Quang Giai phát biểu ý kiến.

Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trực tiếp bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 16 của HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2022 của Đảng đoàn HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền./.

Ngọc Trâm
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục